Kezdőlap
https://lakatostanfolyamok.hu/

Részletek az Épület- és szerkezetlakatos szakképesítés és a Karosszérialakatos szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményeiből


 
1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK
 
 A szakképesítés azonosító száma: 34 582 03
 
 Szakképesítés megnevezése: Épület- és szerkezetlakatos
 
 
2. EGYÉB ADATOK
 
A képzés megkezdésének feltételei:
 
Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség

Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek
 
 
3. PÁLYATÜKÖR
 
A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok)
 
  A B C
3.1.1 FEOR száma FEOR megnevezése A szakképesítéssel betölthető munkakör(ök)
3.1.2. 7321 Lakatos Bányalakatos
3.1.3. Darulakatos
3.1.4. Díszlet-lakatos
3.1.5. Gépbeállító lakatos
3.1.6. Géplakatos
3.1.7. Gépszerelő és –karbantartó lakatos
3.1.8. Karosszéria lakatos
3.1.9. Lemezlakatos
3.1.10. Öntödei géplakatos
3.1.11. Szerkezetlakatos
3.1.12. Vas- és fémszerkezeti lakatos
3.1.13. 7515 Építményszerkezet-szerelő Épület- (és építményszerkezet) –szerelő (magasépítés)
3.1.14. Épületszerkezet-szerelő
3.1.15. Szerkezeti szerelő
 
3.2. A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:
Vasból, acélból és egyéb fémes anyagból készült lemezeket, idomokat, csöveket, vázakat és tartószerkezeteket munkál meg. Épületek és más építmények szerkezeti fémvázainak összeszerelését, felállítását és szétszerelését végzi.
 
A szakképesítéssel rendelkező képes:
 
-       a munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi jogszabályokat, előírásokat, valamint a szakmára, és egyéb szerelési-javítási technológiára vonatkozó előírásokat betartani és betarttatni
-       alakítani a munkadarabot kézi és gépi forgácsoló alapeljárásokkal
-       alapszerelési műveleteket végezni, oldható és nemoldható kötéseket készíteni
-       általános minőségű hegesztett kötést készíteni gázhegesztéssel, bevontelektródás kézi ívhegesztéssel, fogyóelektródás védőgázas (MIG/MAG) ívhegesztéssel, argon védőgázas volfrámelektródás ívhegesztéssel
-       egyszerű alkatrészről szabadkézi vázlatrajzokat és műszaki rajzokat készíteni, olvasni, értelmezni
-       elkészíteni, vagy megrendelni a célszerszámokat, összeállító sablonokat a bonyolult speciális épületlakatos munkához
-       előkészíteni a munkafeladat végrehajtását, az ahhoz szükséges anyagokat, segédanyagokat, előre gyártott elemeket, gépeket, szerszámokat, mérőeszközöket, felfogó- és befogóeszközöket, védőfelszereléseket
-       elvégezni a szakirányú garanciális épületlakatos-ipari ellenőrzéseket, javításokat
-       gépipari alapméréseket, alak- és helyzetpontossági méréseket végezni
-       képlékenyalakítást végezni a speciális épületlakatos munkadarabokon kézi, illetve kisgépes eljárásokkal
-       kiválasztani, ellenőrizni és karbantartani az általános kézi és kisgépes fémalakító műveletekhez használatos gépeket, szerszámokat, mérőeszközöket, védőfelszereléseket
-       korrózió elleni általános bevonatot és felületvédelmet készíteni, a korrózióra hajlamos épület- és szerkezetlakatos fémszerkezeteken
-       lemezeket megmunkálni, összeállítani és hegeszteni
-       magasban végzett szerelési folyamatokat értelmezni, végezni
-       oldható és nemoldható kötéseket és helyzetbiztosító elemeket készíteni, bontani, javítani és cserélni
-       zárat, biztonságtechnikai eszközöket cserélni, szerelni, ellenőrizni
 
 
4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK
 
  A B
4.1. A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
4.2. azonosító száma megnevezése
4.3. 11497-12 Foglalkoztatás I.
4.4. 11499-12 Foglalkoztatás II.
4.5. 11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság
4.6. 10163-12 Gépészeti munkabiztonság és környezetvédelem
4.7. 10162-12 Gépészeti alapozó feladatok
4.8. 10166-12 Gépészeti kötési feladatok
4.9. 10165-12 Épületlakatos feladatok
4.10. 10167-12 Magasban végzett lakatos feladatok
4.11. 10168-12 Szerkezetlakatos feladatok
 
 
  
5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK
 
A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:
 
Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.
Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített tantárgyak – a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint – egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.
 
A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:
 
  A B C
5.2.1. A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak
5.2.2. azonosító száma megnevezése a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
5.2.3. 11497-12 Foglalkoztatás I. írásbeli
5.2.4. 11499-12 Foglalkoztatás II. írásbeli
5.2.5. 11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság írásbeli
5.2.6. 10163-12 Gépészeti munkabiztonság és környezetvédelem szóbeli, gyakorlati
5.2.7. 10162-12 Gépészeti alapozó feladatok gyakorlati
5.2.8. 10166-12 Gépészeti kötési feladatok szóbeli, gyakorlati
5.2.9. 10165-12 Épületlakatos feladatok írásbeli, gyakorlati
5.2.10. 10167-12 Magasban végzett lakatos feladatok szóbeli
5.2.11. 10168-12 Szerkezetlakatos feladatok írásbeli, gyakorlati
           
 
 
Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.
 
A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:
 
Gyakorlati vizsgatevékenység
 
A vizsgafeladat megnevezése: Épület- és szerkezetlakatos alapműveletek
 
A vizsgafeladat ismertetése: Adott tervdokumentáció alapján készítsen munkadarabot, amely tartalmaz:
szerszámok és készülékek meghatározását
darabolást
előrajzolást
mérést, mérés ellenőrzést
fúrási, süllyesztési műveleteket
általános él letörést, sorjázást
menetfúrást, menetmetszést
szegecselést
képlékenyalakítást
hegesztést
felületkezelést
szerelést
 
Munkavégzése során használja a szabványokat, katalógusokat, az elvégzett gyakorlati munkafeladatot dokumentálja, az elkészült munkadarabot minősítse a mindenkori szabványok szerint.
 
A vizsgafeladat időtartama: 360 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 60%
 
 Központi írásbeli vizsgatevékenység
 
A vizsgafeladat megnevezése: Munkatervezés
 
A vizsgafeladat ismertetése: A központi írásbeli feladatsor tartalmazza:
anyagminőség kiválasztását
méretszámításokat, méretezéseket
szakmai számításokat
műveleti sorrendterv meghatározását
mérő és ellenőrző eszközöket
anyag és munka költség számításokat
 
A vizsgafeladat időtartama: 90 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20%
 
 
 Szóbeli vizsgatevékenység
 
A vizsgafeladat megnevezése: Épület- és szerkezetlakatos feladatai
 
A vizsgafeladat ismertetése:
 
A szóbeli vizsga kérdései a következő témaköröket tartalmazzák:
 
Környezetvédelmi, tűzvédelmi és munkavédelmi szabályok
A magasban végzett munkák sajátos munkabiztonsági és környezetvédelmi előírásai
Emelési kézjelek alkalmazása
A munkáltatók és a munkavállalók jogai és kötelezettségei
A munkahely biztonságos kialakításának követelményei
Munkabiztonsághoz kapcsolódó jelképek, szimbólumok, színjelölések értelmezése
 
Gyártási és szereléstechnológiai folyamatok
Ipari anyagok technológiai tulajdonságai
Ipari anyagok korróziós tulajdonságai
Sajtoló-ponthegesztés biztonsága
 
Látványtervek értelmezése
Fémek képlékenyalakítása
Fémek tulajdonságai
 
Egyszerűbb szilárdsági méretezési eljárások
Készülékkészítési alapismeretek
Roncsolásmentes anyagvizsgálat
Szerelési családfa értelmezése
Gyártási és szerelési technológiák
 
 
A vizsgafeladat időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20%
 


 
1.     AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK
 
A szakképesítés azonosító száma: 34 525 06
 
Szakképesítés megnevezése: Karosszérialakatos
 
 
2.     EGYÉB ADATOK
 
A képzés megkezdésének feltételei:
 
Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség,

Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek
 
 
3.     PÁLYATÜKÖR
 
A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok):
 
  A B C
3.1.1. FEOR száma FEOR megnevezése a szakképesítéssel betölthető munkakör(ök)
3.1.2. 7321 Lakatos Lakatos
3.1.3. Díszlet-lakatos
3.1.4. Épület-szerkezet lakatos
3.1.5. Karosszéria lakatos
3.1.6. Lemezlakatos
3.1.7. Szerkezetlakatos
3.1.8. Vas- és fémszerkezeti lakatos
 


 A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:

A karosszérialakatos szakember gépjárművek karambolos és korrodált karosszériáinak javítását, gyári értékekre történő beállítását, új karosszériaelemek felszerelését, javításhoz karosszériaelemek készítését, javított részek felületkezelésre történő előkészítését végzi húzató-padok, egyengető rendszerek alkalmazásával, kéziszerszámok, elektromos és pneumatikus kézi kisgépek, hegesztő berendezések használatával.
 
A szakképesítéssel rendelkező képes:
-       gépjármű karosszériák és tartozékaik kisjavítását, futójavítását, karosszéria elemek, valamint – autószerelő közreműködésével – a teljes karosszéria cseréjét elvégezni
-       karosszéria elemek és tartozékok felújítását, cseréjét végezni
-       karosszéria alvázak, önhordó karosszériák húzató padon történő javítását végezni
-       gépjármű felépítmények javítását, részegységeinek összeépítését végezni
-       karosszériák, és tartozékaik bontását végezni
-       műanyag karosszériaelemek, alkatrészek javításával összefüggő tevékenységeket végezni
-       alumínium karosszériaelemek javításával összefüggő tevékenységeket végezni ötvözött acél karosszériaelemek javításával összefüggő tevékenységeket végezni
  
4.     SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK
 
  A B
4.1. A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
4.2. azonosító száma megnevezése
4.3. 10163-12 Gépészeti munkabiztonság és környezetvédelem
4.4. 10162-12 Gépészeti alapozó feladatok
4.5. 10166-12 Gépészeti kötési feladatok
4.6. 10487-12 Karosszérialakatos feladatai
4.7. 10483-12 Általános vállalkozási feladatok
4.8. 11497-12 Foglalkoztatás I.
4.9. 11499-12 Foglalkoztatás II.
4.10. 11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság
 
5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK
 
A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:
 
Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az  előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.

A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:
 
  A B C
5.2.1. A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak
5.2.2. azonosító száma megnevezése a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
5.2.3. 10163-12 Gépészeti munkabiztonság és környezetvédelem gyakorlati
szóbeli
5.2.4. 10162-12 Gépészeti alapozó feladatok gyakorlati
5.2.5. 10166-12 Gépészeti kötési feladatok gyakorlati
5.2.6. 10487-12 Karosszérialakatos feladatai gyakorlati
írásbeli
szóbeli
5.2.7. 10483-12 Általános vállalkozási feladatok szóbeli
5.2.8. 11497-12 Foglalkoztatás I. írásbeli
5.2.9. 11499-12 Foglalkoztatás II. Írásbeli
5.2.10. 11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság írásbeli
 
Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.
 
A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:
 
 Gyakorlati vizsgatevékenység
 
A vizsgafeladat megnevezése: Karosszérialakatos javítási feladatok
A vizsgafeladat ismertetése: Elsősegélynyújtás, újraélesztés, összetett alkatrész készítése, oldható és nem oldható kötések készítése, a javítandó járművön hibafeltárási, diagnosztizálási műveletek elvégzése, megbontási sorrend (sorrendek) meghatározása, szerelési műveletek elvégzése, összeszerelés végrehajtása, sérült karosszériaelem kézi és kisgépes egyengetése, valamint fényezésre történő előkészítése, karosszériaelem korrodált részének javítása vagy cseréje, a szükséges javító rész elkészítése, majd a javítás elvégzése.
 
A vizsgafeladat időtartama: 420 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 55 %
 
 Központi írásbeli vizsgatevékenység
 
A vizsgafeladat megnevezése: Karosszérialakatos szakmai és technológiai ismeretek
A vizsgafeladat ismertetése: A szakképesítés gyakorlásához szükséges anyagismeret, gépészeti ismeretek, szakmai ismeretek, hegesztési ismeretek, szakrajzi ismeretek és szakmai számítások témakörökben különféle feladatok elvégzése.
 
A vizsgafeladat időtartama: 120 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 25 %
 
 Szóbeli vizsgatevékenység
 
A vizsgafeladat megnevezése: Karosszérialakatos technológiai ismeretek
A vizsgafeladat ismertetése: Válaszadás a vizsgakövetelmények alapján összeállított, előre kiadott tételsorokból húzott kérdésekre. A szóbeli központilag összeállított vizsga kérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben megadott Gépészeti munkabiztonság és környezetvédelem, Karosszérialakatos feladatai, Általános vállalkozási feladatok követelményrészekhez tartozó témaköröket tartalmazzák.
 
A vizsgafeladat időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20 %
  


A hatályos, teljes szakmai és vizsgakövetelmények a www.nive.hu oldalon találhatók.

Részletek az Épület- és szerkezetlakatos szakképesítés és a Karosszérialakatos szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményeiből. Bányalakatos, Darulakatos, Díszlet-lakatos, Gépbeállító lakatos, Géplakatos, Gépszerelő és –karbantartó lakatos, Karosszéria lakatos, Lemezlakatos, Öntödei géplakatos, Szerkezetlakatos, Vas- és fémszerkezeti lakatos, Épület-szerkezet lakatos, ​Díszlet-lakatos,